Anläggning av vattenbrunnar

Lång erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av borrning för vatten och vet vad som krävs för att borra en brunn som ger bra vatten.

  • Stort kunnande i brunnsanläggning (täthet mot ytvatten m.m.)
  • Frostfria brunnar, genom att slangar och adaptrar placeras på frostfritt djup
  • Du slipper bygga brunnshus tack vare adapterlösning
  • Borrlock ovan mark vilket skyddar mot ytvatten, föroreningar m.m.
  • Fysikalisk-kemisk vattenanalys ingår i åtagandet
  • Kostnadsgaranti ingår
  • Du får ett borrbevis som visar att du höjt värdet på fastigheten
  • Välkomna att kontakta oss för kostnadsfri offert eller om ni undrar över något!

Certifierat borrföretag / brunnsborrare

BorrWik´s Brunns och Energiborrning AB är nu ett av få certifierade borrföretag i Sverige. Det innebär att vi arbetar efter en ledningsmanual, och att vi på BorrWik´s Brunns och Energiborrning AB har alltid minst en certifierad brunnsborrare på plats vid borriggen enligt dom krav som Rise och många kommuner ställer idag.

Allt för att arbetet ska utföras på ett så säkert och tryggt sätt som möjligt för kunden.